PortugesEnglishEspanyolPranses • Afrikaans •  SlovakPolish • Türkçe

MALIGAYANG BAGONG TAON malalambing na Babaeng Nakatakdang ikasal!!

“Paano Pagpapalain ngayong Taon”

Mahigit ng isang dosenang taon ang nakalipas simula noong una naming ibinahagi ang mga prinsipyo kung Paano Pagpapalain sa Bagong Taon. Hindi naming ito palaging ibinabahagi, may mga taong nakakaligtaan, ngunit alam naming mahalagang maging parte ito ng aming blog at ihandog ito kada linggo  upang gawing PINAKAMABUTI ang TAONG ito simula noon.

Bago namin ibahagi ang unang prinsipyo, nais naming ilatag ang kalubus-lubusan at pinaka MATIBAY na pundasyong maiisip ninyo, at ito ay ang simulang gawin ang taong ito para sa iyo na mamuhay kasama ang lubos na mapagmahal na Asawa na iyong pinapangarap lamang na magkaroon. Ito ang mga araling kadalasan naming ginagamit upang matulungan an gaming mga ministro, at kami ay umaasang makakatulong din ito sa iyo!

Ngayon, tayo ay magtungo sa unang prinsipyo sa seryeng ito ng Paano Pagpapalain ngayong 2020. At, dahil ito ay isang NAPAKAHALAGANG prinsipyo (pagtanggap ng biyaya o milagro mula sa Diyos), kami ay nagpaplanong ilaan ang mga darating na linggo sa paksang ito—pagdadala sa atin patungo at papunta sa Marso.

Lubos na Nagmamahal,
Ang Iyong Pangkat ng Ministro

Paano Pagpapalain ngayong Taon!!

Prinsipyo #1 “Mga Biyayang pang Habang-buhay
DYORNAL

Prinsipyo #2 “Paglagpas at Pag-uumapaw
DYORNAL

Prinsipyo #3 “Ang Pagpapala at Pagpapahid ay Dumadaloy
DYORNAL

Prinsipyo #4 “Anumang Gawin Natin, Magtatagumpay Tayo
DYORNAL

Prinsipyo #5 “Walang Kakulangan!
DYORNAL

Prinsipyo #6 “Pagdaragdag sa Espiritu” 
DYORNAL

Prinsipyo #7 “Ilabas ang Iyong Ani
DYORNAL

Prinsipyo #8 “Katangian ng Puso
DYORNAL

Prinsipyo #9 “Mamuhay sa Pagpapala ng Panginoon
DYORNAL

Prinsipyo #10 “Pangalanan Mo Sila Isa Isa
DYORNAL

Prinsipyo #11 “Makapangyarihang Kasangkapan para sa Tagumpay
DYORNAL

Prinsipyo #12 “Pag-angat sa Mas Mataas na Lupain
DYORNAL

Prinsipyo #13 “Pagkuha sa Iyong Trono
DYORNAL

Prinsipyo #14 “Maging Taga-Gawa
DYORNAL