“Mangagbigay kayo, at kayo'y bibigyan; takal na mabuti, pikpik,
liglig, at umaapaw,
ay ibibigay nila sa inyong kandungan.
Sapagka't sa panukat na inyong isukat ay doon kayo
muling susukatin. “ —Lucas 6:38

Dahil sa paglulustay at iba pang mga paraan na nanakaw ang mga pondo sa amin, hinihingi naming sa inyo na huwag kailanman mag-abuloy gamit ang anumang button na wala sa aming opisyal (at ligtas na naka-lock) RestoreMinistries.net website.

Kung wala kang debit o credit car, pero mayroon kang BANK ACCOUNT, madali ka lang makapagsisimula ng Paypal account at maari ka ring makakuha ng Paypal Debut card sa pamamagitan ng Paypal

Hindi mo nais gamitin ang iyong Paypal Account?
Gamitin ang iyong debit o credit card Magpatuloy

Hindi bale kung saan man sa mundo ikaw ay nakatira o kung ano ang pera na gamit mo! PINDUTIN DITO para magsimula ng Paypal account ngayon.

DONOR TOOLS

Para i-monitor ang iyong mga abuloy, maari kang
mag Sign InSign Up

kung saan ay maari mong masubaybayan ang iyong mga abuloy at
mabago ang iyong impormasyon.

PAG-TROUBLESHOOT

Minsan, nakakaranas ng abala ang mga babae sa pag-gamit ng DONATE button sa itaas, kung gayon, simpleng:

1. Mag LOGIN sa iyong Paypal account at ipadala ang iyong donasyon sa:

mydonation@rmiew.com

2. Kung walang gumagana, pakiusap ay kontakin an gaming office@rmiew.com at ipaliwanag ang pangyayari nan gang isa sa aming mga web techs ay makatulog sa iyo. 🙂

CREDIT, DEBIT, TSEKE or PAYPAL

Ang “Mag-abuloy” button sa ITAAS ay mag-bibigay daan sayo na maabuloy ang iyong ikasampung bahagi sa pamamagitan ng pag-gamit ng iyong:

·    Credit card

·    Debit card

·    Paypal account

·    bank account sa pamamagitan ng diretsang pagwi-withdraw

Paano ko maaring I-MAIL ang Tseke o Money Order?

PAKIUSAP na i-mail ang mga Tseke sa:

RMI
POBox 830
Ozark, MO
65721 USA

 

*Maari mo ring gamitin ang iyong checking account para sa mga donasyon sa pamamagitan ng Paypal sa itaas. Sundan lamang kung saan hinihingi ang iyong impormasyon sa checking account. Ito rin ang bahala sa iyong foreign money exchange. Maraming salamat!

Converter ng Salapi para sa aming mga Internasyonal na Miyembro.

Wire Fund o Mga Direct Deposits

Para sa mga nakatira sa labas ng U.S. at nais niyong i-wire ang iyong donasyon mula sa inyong bangko papunta sa aming RMI International bank O magtakda ng isang buwang Direct Deposit, kailangan mo ang sumusunod na impormasyon:

Para sa mga WIRE TRANSFER o Direct Deposits (na ini-imbak ang ilang mga bayad) pakiusap na i-email an gaming opisina office@rmiew.com

TANONG:

Hi,

Nais kong magbigay ng donasyon mula sa aking bank account sa inyo. Kailangan ko ng IBAN code. Hindi tulad ng swift code na meron kayo sa pahina ng inyong “donate now”, kundi isang IBAN code.

Maagang pasasalamat!

SAGOT:

Hello,

Naghanap ako ng paraan para matulungan ka at kung sino man ang nakausap mo sa banko ay mayroong maling impormasyon. Medyo mahaba ito pero makakatulong sayo na mahanap ang impormayson na kailangan mo para makanap ng kung sinoman ang may alam kung paano makipagugnayan sa United States Banks dahil HINDI kabilang ang United States Banks sa IBAN System. Maari mong mabasa ang maraming pang tungkol dito sa:

IBAN or International Bank Account Number - Wikipedia

Kung sino man ang nakausap mo, aking inuulit, hindi niya nauunawaan na ang U.S Banks ay sa kasalukuyang hindi kasali sa IBAN System. Gayunman, kailangan lang ng mga dayuhang banko  ng U.S Swift code (na binigay naming sa itaas)

Ito lamang ang kailangan ng anumang bangko para magawa ang Swift Payment Order- Transfer, na gamit namin dito sa U.S sa halip na IBAN, na para sa European banks.

At para malagay ka sa madaling ginhawa, ang pinagmulan ng impormasyong ito ay mula sa “Wire Transfer Specialist ng 4 na Taon” na nagtrabaho internationally.

Kapag bumalik ka sa iyong bangko, bago ka pumunta, hilingin mo sa Diyos na ipakita sayo kung sino ay may alam humawak ng U.S bank transfers. Kahit an gaming ministeryo ay kailangan pumunta sa isa pang lungsod para makipagugnayan sa banko na alam ang international protocol (dahil pareho din ang isyu namin sa kabaligtaran). At maski sa bawat bangko madalas ay isa o dalawa lamang ang may alam kung paano gawin ito.

Sumasangayon kami na sa mga panahong ito, malalaman din ito ng marami pang mga bangko, ganyunman, ito ang dahilan ng pagkakaroon ng Paypal, na maari mong ipagdasal para siyasatin.

Sana ay makatulong ito.

Encouraging Woman Home Office

Paano at Saan namin PINAMUMUHUNAN ang iyong hinahasik…

PINDUTIN DITO

*Kung kailangan mo pa ng higit na tulong, pakiusap na i-email kami sa office@rmiew.com

Pinasasalamatan naming kayo sa inyong pagmamahal at suporta! Nawa ay bigyan kayo ng Panginoon ng karagdagan dahil sa inyong kabutihang-loob na higit pa sa anumang ating inaasahan o inaakala!!