🇵🇭 Philippines • Tagalog
Pag-Asa
Pagibigsawakas.org
*This Licensed Ministry Franchise is currently available.

*Sponsored by PTG 🇧🇷

Ang Aming Layunin: “Nakatatandang Babae, turuan ang mga nakababatang babae na magmahal ng kapwa gamit ang kagandahang walang kupas na likha ng maamo at mapayapang diwa, na lubhang mahalaga sa paningin ng Diyos.”

Paglalakbay Pindutin Dito

Mapanghikayat Pindutin Dito

Pagsasama-sama ng Pagpapanumbalik
Pindutin Dito

Purihin ang Ulat Pindutin Dito

Encouraging Bookstore: Libros Pindutin Dito

Kasamahan Pindutin Dito

Ang buhay may-asawa mo ba ay nanganganib?
Lahat ba nagsasabing wala na itong pag-asa?
Humantong na ba ito sa annulment o diborsyo?
Mayroon ba talagang PAG-ASA sa aking buhay may asawa?

Oo! May Pag-asa sa Wakas

Pag-asa.org

JOIN our RMIEW Translation Team!

Help translate our website and materials —help Encourage women around the world!