Humingi ng tulong para malagpasan ang iyong balakid at takot


Aralin sa Pagbibigay ng Ikapu

Unang kurso “Pagbubukas ng Binatana ng Kalangitan”

Ikalawang Kurso “Ang Iyong Bahay Kamalig”

Masaganang Buhay “Pagbibigay”

Mentalidad ng Kahirapan “Pagsunod sa Halip Na Pagbibigay ng Sakripisyo”

Mga Testimonya ng Pagbibigay ng Ikapu

Mga Katanungan at Kasagutan sa Pagbibigay ng Ikapu

“Aking kasiyahan ang iyong mga patotoo, ang mga iyon ay aking mga tagapayo” —Mga Awit 119:24

#Tithe
#Ikapu

Unang Espiritwal na Milyahe: Pagbibigay ng ikapu at HIGIT NA 60 PANG ★★★★★ Patotoo sa ilalim

 

Maging Babaeng Mapanghikayat

MAGPASA ng sarili mong Napagtagumpayan na Balakid na PAPURING Ulat sa Pagbibigay ng ikapu