Sharing is caring!

 

☝🏻TANDAAN MO na ituon ang IYONG PAGPUPURI sa iyong Heavenly Husband—HINDI sa iyong makalupang asawa o dating asawa.

"At Ako, kung Ako ay itinaas, ay dadalhin ang lahat ng mga tao sa Aking sarili." J1232

💗 Salamat! 💗

Mga Alituntunin ng Papuri