☝🏻TANDAAN MO na ituon ang IYONG PAGPUPURI sa iyong Heavenly Husband—HINDI sa iyong makalupang asawa o dating asawa.

"At Ako, kung Ako ay itinaas, ay dadalhin ang lahat ng mga tao sa Aking sarili." J1232

💗 Salamat! 💗

Mga Alituntunin ng Papuri

📌📌📌📌📌📌 Tulungan kaming maiwasan ang SPAM 🙏🏻 Mangyaring MAG-LOGIN upang Mag-post ng Papuri 🥳