Hand_Question-300x281-300x281

Tanong: Gusto ko ng ePartner ngayon upang makatulong sa aking Lakbay ng Panunumbalik.

Paano ako mag-aapply para sa isang ePartner?

Ang paraan upang madiskubre ang iyong ePartner, isang taong manghihikayat sa iyo, ay ang humanap ng taong mahihikayat mo!

Nang humingi si Erin mula sa Diyos para sa “isang taong hindi iisiping nababaliw ako” ipinaalala Niya sa kaniya ang babaeng nakilala niya ngunit wala siyang alam tungkol dito. Lumapit si Erin kay Sue at nagsimula silang magbahagi ng mga prinsipyo na sa kalaluan ay bumuo sa Pagbabalik ng Iyong Buhay May-Asawa na libro at ang Ang Marunong na Babae.

Sila ang unang mag-ePartner at nangyari ito nang nagbahagi si Erin ng mga kasulatan mula sa Bibliya upang mahikayat si Sue. Hiwalay si Sue mula sa kaniyang asawa ng higit na 5 taon at wala silang anumang komunikasyon. Gayunpaman, dahil si Erin ay nagbahagi ng natutunan niya sa Bibliya, kay Sue, hindi lamang nakipagbalikan si Sue – pati na rin ang buhay may-asawa ni Erin ay muling nabuo ilang buwan lamang ang lumipas –matapos niyang tumulong sa maraming kababaihan sa kaniyang maliit na samahan.

Sa una nilang pagkikita, nagdasal si Erin at Sue, humihingi sa Diyos ng ibang babae na maaring dumaranas ng hirap sa buhay may-asawa. Agad naming lumapit ang mga kababaihan sa kanila, humihingi ng tulong, at nagpasahan sila ng mga linya na inaaral nila sa kanilang mga Bibliya. Linyang bumubo na ngayon ng mga kabanata sa mga librong nabanggit sa taas.

“Ngayon, sa kanya na may kapangyarihang gumawa ng higit pa at lalong sagana kaysa lahat ng ating hinihingi o iniisip, ayon sa kapangyarihang kumikilos sa atin.” Efeso 3:20 FSV

Ngayon ay mas madali ng magbahagi ng mga kasulatan sa Bibliya, pati na rin kung paanong ang mga linyang ito ay sagot sa mga tanong at pag-aalinlangan ng bawat isa sa atin mula sa mga libro at mga libreng kurso. At ngayon ay makakatulong na tayo ng mga kababaihan sa buong mundo, hindi lamang sa ating komunidad!

Alamin kung paano makakakita ng iyong ePartner sa pamamagitan ng:

Pagiging Ministro
Pagiging Ebanghelista
Pagiging Mandirigma sa Panalangin