Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

English

SIGURADUHIN na mayroon ka ng iyong BNN na "Bagong Pangalan"
at BP RMI Gmail BAGO punan ang iyong journal.

Isang Kopya ng iyong journal ang ipapadala at irerehistro sa RRR@ para sa RMIOU Records. Kung pangunahan ka Niya na mag-enroll sa RMIOU, magiging handa ang iyong mga form at mabibilang sa iyong certificate. Magbasa pa dito.

Kung ang iyong Journal ay nakakahimok na gusto naming gamitin ito kaagad, maaari itong gamitin sa EncouragingWomen Blog.

BP Pangalan:
Upang matuklasan ang iyong Bagong Pangalan, pakibisita ang: Pagtuklas ng Iyong Bagong Pangalan
Tunay na Pangalan at Apelyido:
Ang Tunay Mong Pangalan para malaman namin kung sino ang iuugnay sa BNN mo. Kung nakumpleto mo na ito, hindi na kailangang kumpletuhin muli.
Bisitahin ang aming website kung hindi mo alam kung paano i-setup ang iyong “BP RMI Gmail
Ako ay:
Kung ikaw ay lalaki, pakibisita ang EncouragingMen.org
Kung pipiliin mo ang isang pamagat para sa iyong Journal Notes, ano ito?
Ang pagbuhos ng iyong puso sa iyong Journal ay tutulong sa iyo na pagalingin at mailagay ang isang malapit na relasyon sa iyong Asawa, ang Iyong Maylikha. Halimbawa, isipin ang natutuhan mo sa aralin, itanong sa Kanya ang anumang tanong na naiisip mo at asahan mong sasagutin Niya.
Mag-isip ng isang tao na gusto mong hikayatin at sulatan sila dito at sa parehong oras hikayatin ang iba, “Pagbuo ng Tulay” para sa mga nasa likod mo.
Proteksyon at Kaunlaran:
Isa ka bang IOU Student?
Para sa higit pang impormasyon sa aming Online University, sundan ang link at basahin ang testimonial. At sumagot siya, "Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo at ng buong lakas mo at ng buong pag-iisip mo, at ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili." L1027. Anong mas magandang paraan para magmahal Siya kasama ang iyong isip kaysa matuto mula sa Kanya at ano ang mas mahusay na paraan para mahalin ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili, pagkatapos ay tulungan ang iba sa isang katulad na krisis?