May Pangarap ang Kasintahan ng Asawa

Sharing is caring!

Pangako ngayon: “Sa Panginoon mo hanapin ang kaligayahan, at ibibigay niya sa iyo ang ninanais mo.” Salmo 37:4

Isang gabi, nagising ako na may isang desperadong pakiramdam upang ipanalangin para sa OW na kasangkot ang aking asawa. Lubha akong naghahanap ng tulong para sa aking pag-aasawa at maya-maya pa ay nakabili at nagbasa at nagbasa ulit na Paano Ipapanumbalik ng Diyos ang Iyong Kasal at ang workbook para sa mga kababaihan. Nabasa ko kung gaano kahalaga ang pag-aayuno, kaya’t dahil sa hindi ako tunay na nakakain (pakiramdam ng pagduwal sa lahat ng oras) nagsimula akong mag-ayuno. Isang gabi nagkaroon ako ng pinakadakilang pagnanasa na ipanalangin ang mga panalangin sa librong Ipanumbalik ang Iyong Kasal nang paulit-ulit sa gabing iyon hanggang sa pagsikat ng araw. Dahil sa pagod, nakatulog ako ng ilang oras lamang hanggang sa makatanggap ako ng isang galit na tawag sa telepono mula sa aking asawa.

Tinanong niya kung bakit ako nakipag-ugnay sa kanyang kasintahan! Sa pagkabigla sinabi ko ng totoo lang, “Ngunit hindi ko pa siya nakikipag-ugnay sa kanya, bakit sa palagay mo gusto ko?” Syempre kaagad nang sinabi ko ito, siyempre iisipin niya iyon. Sinundan ko at inabuso siya bago pa man. Upang malaman kung paano ko sinisira ang anumang pag-asa sa pag-aalaga niya sa akin muli. Hindi nagsasabi ng anupaman, doon niya sinabi sa akin na ang kasintahan ay dumating sa kanyang tanggapan kaninang umaga at sinabi sa kanya na “tapos na sila!” At pagkatapos ay nagsimula siyang bumulong tungkol sa kanya na “nagsisinungaling tungkol sa kanyang asawa” sa akin!

Sinabi na niya sa kasintahan na ayaw ko na sa kanya, na malayo sa katotohanan dahil hindi ako masyadong mabilis na pakawalan siya. Tahimik akong naupo doon at saka nagsimula na siyang magsabi pa. Sinabi niya na hindi tumigil ang kasintahan sa pamamagitan ng pag-alis sa kanya. Siya ay nagmartsa at ipinagtapat ang kanilang relasyon sa kanilang boss (at labag sa patakaran sa tanggapan na mag-fraternize sila), at pagkatapos ay hiniling niyang ilipat sa ibang opisina o siya ay titigil.

Lalo akong nagulat at hindi ito naglaon nang magkaroon ako ng oras na pag-isipan ang lahat ng nangyari, nang maunawaan ko kung bakit hindi ako pinayaang matulog ng Diyos, ngunit manalangin, at mag-ayuno din sa nagdaang 3 araw, na Nabasa ko ay para sa pabor. Ang pag-aayuno ay maaaring bahagyang masira ang anumang kuta ng babaeng ito sa asawa ko, at marahil para sa pabor upang masabi sa akin ng aking asawa kung ano ang nangyayari (tulad ng kaibigan ko ulit). Ngunit naniniwala ako na ang pangunahing dahilan ay upang wala akong masabi nang tinawag ako ng aking asawa. Sa nakaraan ay maraming sasabihin ako! Kaya’t kahit na nakikipaglaban ang Diyos para sa akin, kukunan ko ng butas ang anumang mabuting ginawa Niya para sa akin ng aking malaking bibig.

Ang aking asawa ay nagpatuloy na kausapin ako, ngunit ni alinman sa amin ay hindi maunawaan kung ano ang nangyari upang magdulot ng gayong galit. Sa wakas, narinig ng aking asawa ang buong kuwento mula sa isang kapwa katrabaho. Tila na sa gabing iyon nadama ko ang labis na pangangailangan upang manalangin, ang kasintahan ng aking asawa ay nagkaroon ng isang malinaw na panaginip !! Sa panaginip sinabi niya na nakita niya ako “umiiyak dahil gusto ko ang aking asawa na bumalik.” Hindi ako umiiyak ng gabing iyon, na ginusto ang aking asawa na bumalik. Talagang umiiyak ako na ginusto ang aking makalangit na Asawa ng gabing iyon! Ayoko nang maibalik pa ang aking kasal dahil sa gusto ko lang Siya.

Kaya’t, nang magising ang kanyang kasintahan, napailing siya at hindi niya inisip na kaya niya itong gumana sa umagang iyon. Gayunpaman, nang siya ay dumating sa silid ng kape ay nakorner niya ang ibang babae na nagtatrabaho samakatuwid ng mahabang panahon at tinanong kung alam niya kung ano ang hitsura ko. Nang sinimulan niya akong ilarawan, ang kanyang kasintahan ay nagsimulang umiling at umiyak. Ang paglalarawan sa akin ay eksaktong nakikita niya sa kanyang panaginip! (Bahagi ako ng Asyano na may medyo hindi pangkaraniwang mga tampok at may pantay na hindi gupit.) Iyon ay kapag ang kanyang kasintahan ay tumakbo at sinabi sa kanyang boss na siya ay ganap na “spooked” ng buong pagsubok at nais na makakuha ng malayo mula sa aking asawa hangga’t maaari. .

Nang marinig ng aking asawa ang lahat mula sa mga katrabaho at kanyang amo, ito rin ang spooked sa kanya at bumaril siya pabalik sa Diyos gamit ang bago at permanenteng “takot sa Panginoon.” Ang pangyayari ay lubos na nagbago sa kanya at nagbago siya sa akin at sa mga bata. Siya ay isang tao ng Diyos, ipinagbili sa Kanya, kung kailan hindi pa siya nakakalipas ay nag-aalinlangan Siya na mayroon din Siya.

Salamat sa lahat, ipinapanalangin ko na ang aking patotoo ay hikayatin ang iba pang mga kababaihan tulad ng paghihikayat sa akin ng iyong ministeryo! Pasensya na napakatagal para maipadala ko ito.

~ Bunny sa Mississippi, PINAGBABALIK

Ngayon para sa susunod na patotoo na hindi kapani-paniwala gustung-gusto ko lamang itong ibahagi!